HOME > 大学案内 > 学長室 > 学長の略歴

大学案内Guidance

学長室

学長の略歴

河野 茂(こうの しげる)
Shigeru Kohno, M.D., Ph.D.
昭和25年3月 長崎県生まれ

略歴
昭和49年6月 長崎大学医学部附属病院
昭和49年10月 佐世保市立総合病院
昭和50年2月 長崎大学医学部附属病院
昭和51年4月 大学院在学
昭和55年4月 長崎大学助手(医学部)
昭和56年4月 ニューメキシコ州立大学医学部研究講師
昭和57年7月 長崎大学医学部附属病院
昭和58年4月 佐世保市立総合病院
昭和59年4月 長崎市立病院成人病センター
昭和60年6月 長崎大学助手(医学部)
昭和61年12月 長崎大学助手(医学部附属病院)
平成2年5月 長崎大学講師(医学部)
平成8年2月 長崎大学教授(医学部)
平成12年4月 長崎大学教授(医学研究科)
平成14年4月 長崎大学教授(医歯薬学総合研究科)
平成18年4月 国立大学法人長崎大学医学部長
平成21年4月 国立大学法人長崎大学理事・病院長
平成26年10月 国立大学法人長崎大学理事・副学長
平成29年10月 国立大学法人長崎大学長